این شرکت با توجه به دسترسی به منابع گسترده و در اختیار داشتن دفاتر فنی-تجاری در کشورهای ایران (دو دفتر واقع در تهران و اهواز)، کانادا، کره جنوبی، امارات متحده عربی و عمان از توان مناسب و امکانات کافی برای تامین اقلام ویژه موردنظر خریدار برخوردار است.