شرکت جهان گستر تامین کننده فلنج از سازندگان معتبر زیر و سازندگان داخلی می باشد. این شرکت با توجه به در اختیار داشتن دفاتر تجاری در انگلیس، کره جنوبی، امارات متحده عربی، کانادا و عمان قادر است در اسرع وقت از این سازندگان پیشنهاد فنی و مالی خود را به خریدار ارائه دهد:

… TPS, TECTUBI, MYOUNGKWANG, AJOO

flange