JG--Ram-Lube-1
JG -WLD-120

این محصول از نوع (LIGHT BODIED WIRE ROPE) با پایه سنتتیک ، سرعت نفوذپذیری و چسبندگی بالا، فیلم نازک(Thin Film)، فشار بالا (Extreme Pressure)  برای استفاده به‌صورت پاشش و یا چکاندن بدون نیاز به گرم کردن می‌باشد. این محصول اصطکاک خارجی، داخلی، تنش‌های فشاری و ساییدگی قطعات را کاهش می‌دهد. این روان‌ساز با ترکیب منحصربه‌فرد خود غیر سفت شونده، دارای چسبندگی بالا به فلز بوده که در شرایط نامساعد محیطی  محافظت بالایی را فراهم می‌کند. این ترکیب بانفوذ سریع به داخل روغن‌های به‌جای مانده از گذشته، کار روان کاری لایه‌های داخلی قطعات را به خوب انجام می‌دهد.

بعد از استفاده از این محصول، ماده شیمایی نفوذپذیر تبخیر شده و یک‌لایه نازک از روان‌ساز را بر لایه‌ی مربوطه به‌جای می‌گذارد، این محصول از فرسایش داخلی و تنش‌های ناشی از برخورد لایه‌های متحرک  جلوگیری می‌کند.

موارد استفاده :

استخراج از معادن، بیل های کششی، سکوهای حفاری نفتی، کابل های دریایی، تسمه های چوب بری، کابل جرثقیل و یک انتخاب ایده آل برای طناب های درهم تنیده فولادی و طناب های کنفی پروپیلینی. لازم به ذکر است که قبل از مصرف باید این ترکیب به خوبی تکان داده شود. همچنین درب محصول بخوبی بسته شده تا از تبخیر مواد آن جلوگیری شود .

JG--WLD-120