JG--Ram-Lube-1
JG-Thredon 345 weather coat

این محصول بعد از بکارگیری، یک لایه حفاظت کننده را بر روی محل استفاده ایجاد می‌کند. از این محصول می‌تواند در ماشین‌آلات تراشکاری (machin shops)، خطوط لوله (pipe yards) و هرجایی که به حفاظت از بدنه فلزی قطعات برای دوره کوتاه‌مدت و یا بلندمدت احتیاج است، استفاده کرد. با استفاده از این محصول یک‌لایه سیال غیر سفت شونده از فلز در برابر زنگ‌زدگی، فرسایش و خوردگی در مقابله با باران، شن، آب‌های دارای شوری بالا، دماهای بسیار پایین و شرایط نامساعد دیگر برای مدت‌زمانی طولانی، حفاظت می‌کند.

موارد استفاده :

بهترین انتخاب برای فلزات تازه تراش خورده و تجهیزات قطعات حفاری. عدم نیاز به پاکسازی محصول قبل از اسمبل کردن قطعات دارای تلورانس پایین.

JG-Thredon-345-weather-coat