JG--Ram-Lube-1

تفنگ فشاری گریس‌پاش مدل Chemola Delta 2015-09 and 2016-09 یک دستگاه تزریق گریس دستی است که  قابلیت اتصال به محفظه‌های نگهداری ۲۰ یا ۴۰ پوندی را نیز دارد.

 در خط تولید این مجموعه دو مدل bucket guns  وجود دارد. مدل ۰۹-۲۰۱۵ برای کاربرد سبک‌تر که به‌آسانی محفظه ۲۰ پوندی اتصال می باد و همچنین مدل ۰۹-۲۰۱۶ که به محفظه ۴۰ پوندی اتصال می‌یابد.

هر دو نوع دستگاه دارای مکانیسم باقابلیت عملکرد تا فشارهای psi  ۱۵۰۰۰ است. نرخ انتقال این دستگاه ۱۶/۱ انس برای هر پمپ است. قابلیت مانور بالا و استفاده آسان مزیتی است که در هر دو دستگاه مشاهده می‌شود. فنر و پلیت قوی این دستگاه قدرت روان کاری مطلوب آن را برای انواع  مواد روان کار  یا مواد عایق کننده حتی در هوای سرد فراهم می‌کند.

به همراه هر یک از این دستگاه‌ها یک هرزه‌گرد شیلنگ دارای کوپلر giant buttonhead ، پلیت ، فنر، گیج

 psi/kpa liquid filled 15,000 و اتصال  آداپتور tee)  )  ارائه می‌شود.

Delta-2015-09-2016-09