JG--Ram-Lube-1
JG-ThredOn 303 API Modified

این محصول جهت استفاده در لوله‌های جداری و لوله مغزی (Casing، Tubing) و همچنین در لوله‌های نفتی مطابق با خصوصیات و ویژگی‌های موردنیاز استاندارد API Bulletin 5A3 Annex A تولیدشده است. این محصول با توجه به پایه گریسی منحصربه‌فرد خود که قابلیت آن را برای استفاده در رزوه‌های مرطوب (wet thread) افزایش می‌دهد، برتر از محصولات مشابه می‌باشد.

JG-ThredOn-303-API-Modified