شرکت جهان گستر از سازندگان معتبر زیر انواع دستگاه های گیرنده الکترونیکی (کنترل کننده، ثبت کننده و نشاندهنده) را تامین می نماید:

Endress & Hauser (E+H), Fisher Rosemount, FOXBORO, FUJI, HARTMAN-BRAUN (H+B), HONEYWELL, INDURMANT, KROHNE, MOORE, SAMSON, SIEMENS, YAMATAKE, YOKOGAWA, ABB, DRUCK, EUROTHERM

control