JG--Ram-Lube-1
JG-Therm-O-Plate 220

این محصول با ایجاد یک‌لایه بر روی پوسته فلز آن را در برابر گرما، فشار بالا و خورنده‌ها محافظت می‌کند. این محصول آب‌گریز، دارای مقاومت بالا نسبت به مواد شیمیایی و غیر چسبنده است. پایه این محصول سنتتیک و مقاوم در برابر سرب بوِده و برای دماهای بسیار بالا یک روان کاری مطلوب از نوع فیلم خشک (Dry Film Lubrication) فراهم می‌کند.

موارد استفاده :

این محصول می‌تواند به منظور روانکاری در کارهای سنگین با سرعت‌های پایین (heavy-slow-speed slide application) مورداستفاده قرار گیرد. این وسیله مناسب برای استفاده در روان‌سازی یاتاقان‌های اصلی (Journal Bearing) و همچنین یاتاقان‌های از نوع (loose tolerance) است اما برای یاتاقان‌های از نوع (Close Telorance) پیشنهاد نمی‌شوند. زیرا  احتمال اتصال و جوش خوردگی (Binding) به علت آبکاری سطح فلز وجود دارد. لازم به ذکر است جهت استفاده مطلوب، یاتاقان‌ها نباید با لایه ضخیمی از این محصول پوسیده شوند و روان کاری با لایه نازکی از این محصول بهترین نتیجه را به دست می‌دهد.

JG-Therm-O-Plate-220