شرکت جهان گستر تامین کننده انوع لوله از سازندگان معتبر زیر می باشد. این شرکت با توجه به در اختیار داشتن دفاتر تجاری در انگلیس، کره جنوبی، امارات متحده عربی، کانادا و عمان قادر است در اسرع وقت از این سازندگان پیشنهاد فنی و مالی خود را به خریدار ارائه دهد:

… TUBOS, SUMITOMO, SEAH, MITTAL, V&M, HI-STEEL

tube