JG--Ram-Lube-1
JG-ThredOn 305 Rotary Gold

در فرمولاسیون این محصول ترکیبات لیتیومی به کار گرفته‌شده تا مقاومت برشی  بالایی را برای زمانی طولانی تضمین کند. این محصول حاوی ترکیبات ضدزنگ و ضد خوردگی به همراه مقاوم‌سازهای دیگر است، تا دوام محصول را در حضور گازترش و شرایط محیطی دیگر تضمین کند.

موارد استفاده :

از این محصول می توان در طوقه مته های حفاری و یا اتصالات مربوط به آن  استفاده کرد. این محصول به عنوان عایق کننده در اتصالات رزوه ای  و روانسازی در خط لوله نفتی شامل لوله مغزی و لوله حفاری (Tubing, casing) مطابق با استاندارد API5A3 قابل استفاده است.

JG-ThredOn-305-Rotary-Gold