شرکت جهان گستر از سازندگان معتبر زیر انواع ابزارهای سنجش و انتقال اطلاعات سطح را در فرآیندهای نفت و گاز و پتروشیمی و … تامین می نماید:

Endress & Hauser (E+H), Fisher Rosemount, KROHNE, MOORE INDUSTREIS, SIEMENS, MASONEILAN, MAGNETROL, BROOKS, JERGUSON