JG--Ram-Lube-1
JG- TFE-seal 108

این محصول یک عایق کننده قدرتمند برای شیرهای آسیب‌دیده است. این محصول توسط گروهی از متخصصین مجرب آزمایش و بهبود و توسعه‌یافته است. این محصول یک عایق کننده مناسب برای شیرهایی است که از داخل آسیب‌دیده و نشتی دارند. این محصول جهت مقاومت بالا نسبت به فرسایش ناشی از هیدروکربن‌ها، به‌صورت ۱۰۰ درصد پایه سنتتیک تولیدشده است. همچنین می‌توان از این ترکیب در عایق‌کاری محفظه‌های آب‌بندی(stuffing boxes) استفاده کرد.

موارد استفاده :

از این محصول می توان برای تعمیرات و عایق بندی شیرهای فرسوده و یا دارای نشتی و همچننین به عنوان ماده عایق کننده برای محفظه های آب بندی و یا بسته بندی تزریقی استفاده کرد.

JG--TFE-seal-108