شرکت جهان گستر از سازندگان معتبر زیر انواع ابزارهای سنجش و انتقال اطلاعات دما را در فرآیندهای نفت و گاز و پتروشیمی و … تامین می نماید:

Endress & Hauser (E+H), FOXBORO, FUJI, HARTMAN-BRAUN (H+B), INDURMANT, MOORE INDUSTRIES, SAMSON, SIEMENS, YAMATAKE, YOKOGAWA, ABB, SMAR, ASHCROFT, DRESSER, DWYER

temprature